Vanwege vorst zit het afval in mijn container vast. Wat nu?

Vanwege vorst zit het afval in mijn container vast. Wat nu?


Delen

Bij vorst doen wij onze uiterste best om uw container te legen. Desondanks kan het voorkomen dat het afval (deels) vastgevroren blijft zitten. Gelukkig zijn er tips om vastgevroren afval te voorkomen:

  • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval op de inzameldag los van de wanden.
  • Bied bij vorst indien mogelijk de container niet aan.
  • Plaats de gft-container uit de wind en leg krantenpapier of zaagsel onder in de container .
  • Gooi zo min mogelijk nat afval in de gft-container door het uit te laten lekken.
  • Plaats de container een dag van te voren binnen in een overdekte ruimte.

Veiligheid en gezondheid

ROVA streeft er naar om met haar dienstverlening een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Bij de voorbereid...
Bekijk